Historie

Het onstaan en de historie van FC Bemelen

In de achterliggende 10 jaar, vanaf ons 40-jarig jubileum, hebben we natuurlijk niet stilgezeten en zijn we nog eens verder in de geschiedenis van het Bemelse voetbal gedoken. U gelooft het misschien niet, maar Bemelen kende in 1921 al een voetbalclub! In onze zoektocht naar artikelen over Bemelen kwamen we het artikel hiernaast tegen in de Limburger Koerier van 24 september 1921! Een eerste vermelding van georganiseerd voetbal in Bemelen? De competitie-indeling van de R.K. Limburgse voetbalbond, Zuid. Bijna 100 jaar geleden!
We zien vervolgens ook dat er in 1921 al een wedstrijd werd gespeeld in Bemelen! Het 6e team van R.K.S.V. Kimbria kwam op bezoek. Naar overlevering schijnt het toenmalige voetbalveld gelegen te hebben op het Gasthuis, tussen café ‘t Plateau en het Wolfshuis. Deze eerste wedstrijd die we terug hebben kunnen vinden werd met 2-0 gewonnen!
Hiernaast een elftalfoto van onze voetbalhelden uit de vroege jaren 20 van de vorige eeuw!
Enige jaren later hield het georganiseerd voetbal in Bemelen weer op te bestaan, getuige onderstaande vermelding van de royering als lid van de R.K. Limburgse voetbalbond, Zuid in de Limburger Koerier.

Tot zover dus de “pré-historie” van het Bemelse voetbal!

Rond 1940 volgde een nieuw initiatief voor georganiseerd voetballen in Bemelen. Op 1 december 1940 werd een voetbalterrein, voor dit doel bereidwillig door de familie Frijns afgestaan, ingezegend door pastoor J. Peters. Of er veel is gevoetbald is niet meer bekend, zo in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog was het natuurlijk ook niet de meest geschikte periode om een voetbalclub op te richten. En in de latere jaren was er van een voetbalclub ook geen sprake meer. Tot zover de mondelinge overlevering!

De huidige historie van voetbalvereniging F.C. Bemelen begint pas echt in 1968. Op initiatief van Pastoor Brouwers verzamelden zich een aantal jeugdige spelers, toen alleen nog jongens, om de voetbalsport te beoefenen. Er meldden zich genoeg spelers aan om een voetbalteam te formeren. Pastoor Brouwers benaderde toen Paul Mevis, Jean Oberjé, Jef Ubaghs en Frans Coenjaerts voor de begeleiding van deze jeugdige groep. Er was nog geen veld voorhanden in Bemelen, de wedstrijden werden gespeeld op een terrein van Huize Sint Josef. De jeugdafdeling groeide gestaag in die periode. Dat wekte ook de interesse op van wat oudere voetballers, de senioren. In 1969 werd er dan ook een comité gevormd om te bekijken wat de mogelijkheden waren om in Bemelen georganiseerd te gaan voetballen. De Bemelse voetballers zouden dan niet langer meer zijn aangewezen op clubs uit de naburige gemeenten om te kunnen voetballen.

Natuurlijk moest de gemeente wel meewerken, er moest immers een voetbalveld komen in Bemelen. Er moesten bestuurlijk diverse obstakels overwonnen worden. De toenmalige burgemeester van Bemelen, de heer F. v.d. Loo, vroeg zich af of een investering in de jeugdsportzorg in een kleine gemeenschap als Bemelen wel verantwoord was. Hij was van mening dat het rationeler was om samenwerking te gaan zoeken met voetbalvereniging VV Keer uit Cadier en Keer. Frans Coenjaerts en Theo Delissen ageerden fel tegen deze uitspraak van de burgemeester en verdedigden het standpunt dat de jeugd van Bemelen in de eigen gemeente moesten kunnen sporten. Ondanks de felle discussies tussen voor- en tegenstanders, constateerden beide partijen dat de mogelijkheid om verder te praten aanwezig was. De meerderheid van het college van burgemeester en wethouders van Bemelen stond niet afwijzend tegenover het initiatief van voetbal in Bemelen. Theo Delissen en Frans Coenjaerts werden verzocht een kostenbegroting te maken om het gemeentebestuur inzichtelijk te maken wat de bedoelingen van het comité nu precies waren.

Theo Delissen en Frans Coenjaerts deden hun huiswerk zo goed dat de verdere onderhandelingen met het gemeentebestuur heel voorspoedig verliepen. Een startsubsidie en een exploitatiesubsidie werden in principe toegezegd van gemeentewege. Deze principiële toezeggingen zouden worden nagekomen indien het comité er in zou slagen een terrein ter beschikking te krijgen in Bemelen.
Dankzij het kerkbestuur, onder leiding van Pastoor Brouwers, werd aan de Bemelerweg een terrein ter beschikking gesteld na onderhandeling tussen de grondeigenaars, de heren A. Brouwers en J. Leesens. Na opmeting bleek het terrein echter te klein te zijn, het bleek slechts een half voetbalveld te zijn. De enige mogelijkheid die resteerde was om de heer P. Huits te benaderen om een stuk grond af te willen staan voor de andere helft van het veld. Ook hierover werd al snel een overeenstemming bereikt. Het veld lag tegen de Bemelerweg aan, het huidige oefenterrein en de parkeerwei waren onderdeel van het toenmalige hoofdveld. De missie van het comité was geslaagd en nu was het gemeentebestuur van Bemelen weer aan zet om hun toezeggingen na te komen.

Het was intussen begin mei 1970 en de drang naar georganiseerd voetballen, de drang naar de oprichting van de voetbalclub werd steeds groter. Op 4 juni 1970 was het dan eindelijk zo ver, F.C. Bemelen werd opgericht. Het eerste bestuur werd gekozen en bestond uit de heren Jean In de Braekt (voorzitter), Frans Steyns (secretaris), Clair Houten (penningmeester), Jean Dreessen, Alfons Brouwers, Gerard Rademaker, Jef Ubaghs, Frans Coenjaerts, Jean Oberjé, Paul Mevis en Alfons Huinen. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de R.K. Voetbalvereniging werden opgesteld bij de notaris. Namens F.C. Bemelen werden de documenten ondertekend door de voorzitter Jean In de Braekt en de secretaris Frans Steyns. De officiële clubkleuren werden rood en zwart (rood shirt, zwarte broek en witte sokken). In het eerste Huishoudelijke Reglement werden de volgende contributiebedragen opgenomen, senioren fl. 2,50 per maand en voor juniorleden fl. 0,50 per maand. F.C. Bemelen werd ook meteen ingeschreven bij de KNVB en ging met ingang van het seizoen 1970-1971 deelnemen aan de KNVB competitie.

Na de officiële oprichting startte het “echte werk”. Het terrein moest geëgaliseerd worden, hierbij kregen we steun van De Nekami, in de persoon van de heer Thomassen. De mergel werd gratis ter beschikking gesteld en met “terreinwagens”, onder leiding van onze opper W. van Gils, naar het terrein gebracht. Vervolgens werden door het bestuur en de leden een afrastering en doelen geplaatst. Deze waren gratis ter beschikking gesteld door onze dorpstimmerman, de heer G. Lemlijn.
Het terrein was klaar voor gebruik, maar nu de kleedlokalen nog! Buurman en bestuurslid Jean Dreessen bracht de oplossing. Hij had naast het voetbalterrein een kippenhok staan, dat hij graag ter beschikking stelde. Dit leverde nostalgische plaatjes op, water moest worden aangevoerd en vervolgens konden de spelers zich in kleine teiltjes buiten wassen. Op 22 en 23 augustus 1970 volgde de feestelijke opening van het nieuwe sportcomplex. Er werden die dagen wedstrijden georganiseerd voor senioren teams en junioren teams. De opening werd verricht door de toenmalige burgemeester de heer Spauwen. Pater van Nuland zorgde voor de inzegening en harmonie St. Laurentius voor de muzikale opluistering.

Met deze kleedlokalen heeft F.C. Bemelen zich de eerste twee jaar goed kunnen helpen. Maar toen de Rabobank van Sibbe haar noodgebouw in 1971 verkocht was dat voor onze vereniging een mooie gelegenheid om te vernieuwen. Het gebouw werd in de andere hoek geplaatst en is tot augustus 1979 als was- en kleedruimte gebruikt.
In 1979 is er een nieuwe sportaccomodatie in gebruik genomen, sportaccomodatie “De Sleutel”. Het hoofdveld lag in de andere richtingop 100 meter van de Bemelerweg, de huidige situatie. De nieuwe kleedlokalen werden onder eigen beheer gebouwd. De tekeningen en vergunningen werden kosteloos verzorgd door de heer Jan Hungens uit Munstergeleen, hij nam ook de toezicht en de aanwijzingen voor zijn rekening.
In augustus 1979 werd het nieuwe sportcomplex officieel geopend door burgemeester F. van de Loo. F.C. Bemelen kende op dat moment een hoofdveld, een oefenveld, een verhard handbalveld, een parkeerwei en een nieuwe kleedaccomodatie. Het veld werd voor het eerst in gebruik genomen voor een wedstrijd tussen oud-spelers van MVV tegen oud-internationals (scheidsrechter Th. Boosten).

Bemelen begon haar bestaan met twee senioren elftallen, een A-elftal en een D-elftal. In 1970 werd de competitie gestart met Frans Coenjaerts als trainer voor zowel de senioren alsook de junioren. Het eerste team van F.C. Bemelen begon haar eerste competitie in de derde klasse onderafdeling van de KNVB.

Even voor de historici of heemkunde leden onder ons:
De allereerste competitiewedstrijd van F.C. Bemelen werd op 13 september 1970 om 11:00 gevoetbald door ons 2e elftal. Het uitduel tegen Scharn 6 werd met 6-3 verloren! Het allereerste competitiedoelpunt voor F.C. Bemelen werd gescoord door Lucien Lemlijn. De opstelling van het eerste team van F.C. Bemelen 2, nog een ouderwetse 3-3-4 opstelling:

Het eerste team voetbalde haar eerste competitiewedstrijd ook op 13 september 1970, om 14:30 uur. Een thuisduel tegen Mheerder Boys 2 werd met 3-0 gewonnen. Het eerste competitiedoelpunt van het 1e team werd gescoord door Pierre Thomassen. De opstelling van het eerste team van F.C. Bemelen 1, al een modernere 4-2-4 opstelling:

Pierre Thomassen werd ook de eerste clubtopscorer in de geschiedenis van F.C. Bemelen 1, Hub Collard werd topscorer van het tweede elftal.
Na 2 jaar, in 1972, volgde al het eerste kampioenschap van het eerste team van F.C. Bemelen onder het trainerschap van Frans Coenjaerts. Promotie naar de tweede klasse onderafdeling KNVB volgde, na het hele seizoen aan de leiding te hebben gestaan. Vanaf 1972 nam Jo Rouwet de jeugd onder zijn hoede, een jeugd waarvan F.C. Bemelen later nog veel profijt zou hebben.
Twee jaar later was het alweer prijs! Het eerste elftal behaalde in 1974 haar tweede kampioenschap, nu onder leiding van de nieuwe trainer W. Reggers. De promotie naar de eerste klasse onderafdeling KNVB was een feit. In deze periode telde onze vereniging meer dan honderd leden. We telden zelfs even vier seniorenelftallen en twee jeugdelftallen.

Rene Ceulen volgde W. Reggers op als trainer van F.C. Bemelen. Er volgden enkele jaren van wisselend succes, soms werd meegestreden boven in de rangschikking, we werden net geen kampioen. Maar ook degradeerden we tweemaal, zodat we weer in de derde klasse onderafdeling belandden.

In 1980 kende F.C. Bemelen nog steeds 93 leden, Jo Romling volgde Rene Ceulen op en kreeg de F.C. Bemelen als trainer onder zijn hoede. Dit was ook de periode van de beruchte stratentoernooien in Bemelen, bij de opening van het sportseizoen streden de straten uit het dorp op het voetbalveld om de hoogste eer. In 1981 werd op initiatief van de heer Jo Bollen de naam “Sportcomplex De Sleutel” in smeedwerk kosteloos door hem verzorgd.
Op het derde kampioenschap moesten we tien jaren wachten. In 1984 behaalde het eerste team haar derde kampioenschap onder leiding van trainer John Vaessen. Dit gebeurde in een beslissingsduel tegen Gulpen 2 in Margraten. Bemelen won dit duel met 3-1, en we klommen weer naar de tweede klasse onderafdeling KNVB.
Twee jaar later, in 1986, volgde het vierde kampioenschap van het eerste team. Onder leiding van Arthur Schreurs promoveerden we, na een spannend gelijkspel tegen medekoploper RKBFC 2, weer naar de eerste klasse onderafdeling van de KNVB.
Na 1986 speelden we steeds met twee seniorenelftallen in de KNVB competitie. Soms hadden we een periode met jeugdelftallen, soms was het niet haalbaar om jeugdelftallen te formeren. In 1989 behaalden de jeugd nog een kampioenschap in de E-afdeling. Jeugdleiders waren toen Jef Ubaghs en Servé Vroemen. In 1993 kregen we er voor een korte periode weer een derde seniorenteam bij.
Trainer A. Schreurs werd opgevolgd door de trainers J. van Wissen en H. Bulte. Daarna brak de periode aan van, de helaas veel te vroeg overleden, Jef Meertens als trainer. Het werd een stabiele periode voor F.C. Bemelen, met hechte vriendenteams. Jef was echt een bindende factor voor de F.C. De resultaten waren wisselend, in het seizoen 1993 werden we bijvoorbeeld tweede in de eindrangschikking. We telden in die periode nog twee seniorenteams en een jeugdteam. Helaas moesten we noodgedwongen de jeugdafdeling niet veel later weer opheffen. In het seizoen 1994 werden we weer tweede in de eindrangschikking.

Op 3 juni 1995 vierden we op grootse wijze ons 25-jarig jubileum. Een mijlpaal in ons verenigingsbestaan. Er werden maar liefst 8 jubilarissen gehuldigd die al sedert de oprichting in 1970 bij de club betrokken waren. Rond deze periode werd ook het sponsorcollectief opgericht, maar liefst 26 sponsoren namen hieraan deel en zorgden voor een financiële injectie voor sportief Bemelen.

1995 was ook om andere redenen een memorabel jaar. Er werd weer een jeugdafdeling opgericht, een jeugdafdeling waarvan Bemelen nog heel veel plezier zou beleven. Het zou een van de succesvolste periodes worden van jeugdvoetbal in Bemelen. De jeugdleiders Rob Andriën en Leon Urlings waren de initiatiefnemers en kartrekkers in die beginperiode. Op het hoogtepunt van de jeugdafdeling waren er maar liefst 3 jeugdteams! De jeugdleidersgroep werd structureel uitgebreid door Hub Beijers, Bert Biermans en Deun Severeijns. Later waren ook Eric Janssen, Pierino di Ponziano, Raymond Bastin en John Wolfs nog tijdelijk jeugdleider. Er werd met drie teams met succes deelgenomen aan de KNVB competities. Ook waren we met regelmaat met de jeugd te gast bij de thuisduels van het Nederlands elftal.

Met het seniorenvoetbal in Bemelen ging het een periode wat minder, prestatief gezien. De sfeer bleef echter goed! Zowel het eerste als het tweede team probeerden zich van de laatste plaats weg te werken, soms met succes, soms niet.

In 1997 werden de thuiswedstrijden van ons eerste team om 11 uur ‘s morgens afgewerkt, even werd zelfs overwogen om ons in te schrijven voor recreatief voetbal. Gelukkig bleef het bij die overweging! We bleven in de prestatieve klasse voetballen.

In het seizoen 1999-2000 krabbelde F.C. Bemelen, onder trainer Bert Biermans, weer langzaam uit het dal. Er werd weer gepresteerd op de Bemelse velden, er werd weer gevoetbald om te winnen, dat leverde meteen een 8e plaats op. Die kentering was ook de jury van de Sportersverkiezing Margraten niet ontgaan. Bemelen grossierde dat seizoen in prijzen. De jeugd kreeg de 1e aanmoedigingsprijs, het 1e elftal kreeg de 3e aanmoedigingsprijs en Pierre Pittie werd uitgeroepen tot superverenigingslid van de gemeente Margraten.
Sportief leek het of de magere jaren voorbij waren. We hebben toen zelfs twee jaar een echt clubblad uitgegeven, helaas was de input vanuit de vereniging echter niet zo groot dat we dit initiatief door hebben gezet. We gingen weer gebruikmaken van berichtgeving via “d’r Tump”.

Ook vierden we in 2000 ons dertigjarig jubileum met een heus beach-volleybaltoernooi. Tonnen zand werden aangevoerd en toverde het verharde handbalveld om in een grote zandbak. De statuten hadden inmiddels hun houdbaarheidsdatum overleefd, we stelden nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement vast.

In die periode werd ook de kantine een grondige renovatiebeurt gegeven in eigen beheer, we realiseerden een keukentje, W.C.’s en verplaatsten het buffet. Het onderhoud van de sportvelden, dat we vanaf 1987 in eigen beheer hadden uitgevoerd, gaven we terug aan de gemeente Margraten. Dit was niet meer in eigen beheer te realiseren, de gemeente kon dit veel grootschaliger en met meer expertise ter hand nemen.

Trainer Bert Biermans promoveerde met zijn 1e team in 2001, na een zeer spannend seizoen en een dito nacompetitie naar de 5e klasse KNVB. Ook dit was de jury van de Sportersverkiezing Margraten niet ontgaan. F.C. Bemelen werd uitgeroepen tot sportploeg van het jaar van de gemeente Margraten 2001. Helaas was het verblijf in de 5e klasse KNVB slechts van korte duur, want een jaar later degradeerden we weer door de versnelde degradatieregeling van de KNVB.
In het jaar 2004 mochten we een oefenduel tegen MVV spelen, natuurlijk een geweldige ervaring voor de spelers en de club. De uitslag 0-15 deed niets af aan het voetbalfeest. Sportief geraakte F.C. Bemelen weer in een kleine dip, en vertoefde weer regelmatig in de onderste regionen. Tot het seizoen 2004-2005 onder trainer John Simonis! Tot drie wedstrijden voor het einde voerde Bemelen de rangschikking aan, maar helaas verloren we vervolgens drie wedstrijden op rij en werden we slechts 4e.

De voetbaljeugd van F.C. Bemelen deed in die periode ook van zich spreken, liefst 4 kampioenschappen en diverse andere ereplaatsen konden worden bijgeschreven. F.C. Bemelen had een goede, sportieve en enthousiaste jeugdafdeling. Dat is natuurlijk de beste garantie voor het voortbestaan van de club. Helaas liep het anders, in 2005 moesten we de jeugd noodgedwongen terugtrekken. Het was niet langer meer mogelijk om de teams te formeren, ook de dispensatieregelingen van de KNVB gaven geen soulaas meer.

Het seizoen 2004-2005 was slechts een kleine opleving voor F.C. Bemelen, want de twee seizoenen daaropvolgend werd F.C. Bemelen 1, onder trainer Noel Olischlagers, 11e en 12e! Het roer moest weer om, er moest weer iets gebeuren bij F.C. Bemelen.
We besloten om succestrainer Bert Biermans weer te benaderen. Daarnaast besloten we definitief te kiezen voor de jeugd. De in 2005 gestopte of naar elders vertrokken jeugd bereikte de leeftijd dat ze bij de senioren konden voetballen. Een voor een kwamen ze weer terug op het oude nest, F.C. Bemelen. Het klikte tussen Bert en zijn jeugdige spelersgroep. In het seizoen 2007-2008 bereikten ze al een knappe 7e plek! Met mooi en attractief voetbal, er zat potentie in deze groep. F.C. Bemelen deed sportief weer van zich spreken.

Voor het seizoen 2008-2009 kwamen nog meer jeugdspelers terug, het team werd nog aangevuld met wat voetbalvrienden uit de nabije omgeving. F.C. Bemelen had het jeugdigste team uit de KNVB competitie. En toen gebeurde het, liefst 10 wedstrijden op rij werden er gewonnen. F.C. Bemelen werd kampioen met een voorsprong van 5 punten op de nummer 2. F.C. Bemelen haalde de meeste punten van de standaardteams van de KNVB in Zuid II, en scoorde daarbij ook nog eens de meeste doelpunten, liefst 82!

Wordt vervolgd!

Contact

~|icon_mail~|elegant-themes~|solid
~|phone~|font-awesome~|solid

043 407 3016

~|icon_pin~|elegant-themes~|solid

Sportpark de Sleutel
Bemelerweg 334a
6268 NT, Bemelen

FC Bemelen

Sportpark de Sleutel
Bemelerweg 334a
6268 NT, Bemelen
Routebeschrijving