Historie

Het onstaan en de historie van FC Bemelen

In de achterliggende 10 jaar, vanaf ons 40-jarig jubileum, hebben we natuurlijk niet stilgezeten en zijn we nog eens verder in de geschiedenis van het Bemelse voetbal gedoken. U gelooft het misschien niet, maar Bemelen kende in 1921 al een voetbalclub! In onze zoektocht naar artikelen over Bemelen kwamen we het artikel hiernaast tegen in de Limburger Koerier van 24 september 1921! Een eerste vermelding van georganiseerd voetbal in Bemelen? De competitie-indeling van de R.K. Limburgse voetbalbond, Zuid. Bijna 100 jaar geleden!
We zien vervolgens ook dat er in 1921 al een wedstrijd werd gespeeld in Bemelen! Het 6e team van R.K.S.V. Kimbria kwam op bezoek. Naar overlevering schijnt het toenmalige voetbalveld gelegen te hebben op het Gasthuis, tussen café ’t Plateau en het Wolfshuis. Deze eerste wedstrijd die we terug hebben kunnen vinden werd met 2-0 gewonnen!
Hiernaast een elftalfoto van onze voetbalhelden uit de vroege jaren 20 van de vorige eeuw!
Enige jaren later hield het georganiseerd voetbal in Bemelen weer op te bestaan, getuige onderstaande vermelding van de royering als lid van de R.K. Limburgse voetbalbond, Zuid in de Limburger Koerier.

Tot zover dus de “pré-historie” van het Bemelse voetbal!

Rond 1940 volgde een nieuw initiatief voor georganiseerd voetballen in Bemelen. Op 1 december 1940 werd een voetbalterrein, voor dit doel bereidwillig door de familie Frijns afgestaan, ingezegend door pastoor J. Peters. Of er veel is gevoetbald is niet meer bekend, zo in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog was het natuurlijk ook niet de meest geschikte periode om een voetbalclub op te richten. En in de latere jaren was er van een voetbalclub ook geen sprake meer. Tot zover de mondelinge overlevering!

De huidige historie van voetbalvereniging F.C. Bemelen begint pas echt in 1968. Op initiatief van Pastoor Brouwers verzamelden zich een aantal jeugdige spelers, toen alleen nog jongens, om de voetbalsport te beoefenen. Er meldden zich genoeg spelers aan om een voetbalteam te formeren. Pastoor Brouwers benaderde toen Paul Mevis, Jean Oberjé, Jef Ubaghs en Frans Coenjaerts voor de begeleiding van deze jeugdige groep. Er was nog geen veld voorhanden in Bemelen, de wedstrijden werden gespeeld op een terrein van Huize Sint Josef. De jeugdafdeling groeide gestaag in die periode. Dat wekte ook de interesse op van wat oudere voetballers, de senioren. In 1969 werd er dan ook een comité gevormd om te bekijken wat de mogelijkheden waren om in Bemelen georganiseerd te gaan voetballen. De Bemelse voetballers zouden dan niet langer meer zijn aangewezen op clubs uit de naburige gemeenten om te kunnen voetballen.

Natuurlijk moest de gemeente wel meewerken, er moest immers een voetbalveld komen in Bemelen. Er moesten bestuurlijk diverse obstakels overwonnen worden. De toenmalige burgemeester van Bemelen, de heer F. v.d. Loo, vroeg zich af of een investering in de jeugdsportzorg in een kleine gemeenschap als Bemelen wel verantwoord was. Hij was van mening dat het rationeler was om samenwerking te gaan zoeken met voetbalvereniging VV Keer uit Cadier en Keer. Frans Coenjaerts en Theo Delissen ageerden fel tegen deze uitspraak van de burgemeester en verdedigden het standpunt dat de jeugd van Bemelen in de eigen gemeente moesten kunnen sporten. Ondanks de felle discussies tussen voor- en tegenstanders, constateerden beide partijen dat de mogelijkheid om verder te praten aanwezig was. De meerderheid van het college van burgemeester en wethouders van Bemelen stond niet afwijzend tegenover het initiatief van voetbal in Bemelen. Theo Delissen en Frans Coenjaerts werden verzocht een kostenbegroting te maken om het gemeentebestuur inzichtelijk te maken wat de bedoelingen van het comité nu precies waren.

Theo Delissen en Frans Coenjaerts deden hun huiswerk zo goed dat de verdere onderhandelingen met het gemeentebestuur heel voorspoedig verliepen. Een startsubsidie en een exploitatiesubsidie werden in principe toegezegd van gemeentewege. Deze principiële toezeggingen zouden worden nagekomen indien het comité er in zou slagen een terrein ter beschikking te krijgen in Bemelen.
Dankzij het kerkbestuur, onder leiding van Pastoor Brouwers, werd aan de Bemelerweg een terrein ter beschikking gesteld na onderhandeling tussen de grondeigenaars, de heren A. Brouwers en J. Leesens. Na opmeting bleek het terrein echter te klein te zijn, het bleek slechts een half voetbalveld te zijn. De enige mogelijkheid die resteerde was om de heer P. Huits te benaderen om een stuk grond af te willen staan voor de andere helft van het veld. Ook hierover werd al snel een overeenstemming bereikt. Het veld lag tegen de Bemelerweg aan, het huidige oefenterrein en de parkeerwei waren onderdeel van het toenmalige hoofdveld. De missie van het comité was geslaagd en nu was het gemeentebestuur van Bemelen weer aan zet om hun toezeggingen na te komen.

Het was intussen begin mei 1970 en de drang naar georganiseerd voetballen, de drang naar de oprichting van de voetbalclub werd steeds groter. Op 4 juni 1970 was het dan eindelijk zo ver, F.C. Bemelen werd opgericht. Het eerste bestuur werd gekozen en bestond uit de heren Jean In de Braekt (voorzitter), Frans Steyns (secretaris), Clair Houten (penningmeester), Jean Dreessen, Alfons Brouwers, Gerard Rademaker, Jef Ubaghs, Frans Coenjaerts, Jean Oberjé, Paul Mevis en Alfons Huinen. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de R.K. Voetbalvereniging werden opgesteld bij de notaris. Namens F.C. Bemelen werden de documenten ondertekend door de voorzitter Jean In de Braekt en de secretaris Frans Steyns. De officiële clubkleuren werden rood en zwart (rood shirt, zwarte broek en witte sokken). In het eerste Huishoudelijke Reglement werden de volgende contributiebedragen opgenomen, senioren fl. 2,50 per maand en voor juniorleden fl. 0,50 per maand. F.C. Bemelen werd ook meteen ingeschreven bij de KNVB en ging met ingang van het seizoen 1970-1971 deelnemen aan de KNVB competitie.

Na de officiële oprichting startte het “echte werk”. Het terrein moest geëgaliseerd worden, hierbij kregen we steun van De Nekami, in de persoon van de heer Thomassen. De mergel werd gratis ter beschikking gesteld en met “terreinwagens”, onder leiding van onze opper W. van Gils, naar het terrein gebracht. Vervolgens werden door het bestuur en de leden een afrastering en doelen geplaatst. Deze waren gratis ter beschikking gesteld door onze dorpstimmerman, de heer G. Lemlijn.
Het terrein was klaar voor gebruik, maar nu de kleedlokalen nog! Buurman en bestuurslid Jean Dreessen bracht de oplossing. Hij had naast het voetbalterrein een kippenhok staan, dat hij graag ter beschikking stelde. Dit leverde nostalgische plaatjes op, water moest worden aangevoerd en vervolgens konden de spelers zich in kleine teiltjes buiten wassen. Op 22 en 23 augustus 1970 volgde de feestelijke opening van het nieuwe sportcomplex. Er werden die dagen wedstrijden georganiseerd voor senioren teams en junioren teams. De opening werd verricht door de toenmalige burgemeester de heer Spauwen. Pater van Nuland zorgde voor de inzegening en harmonie St. Laurentius voor de muzikale opluistering.

Met deze kleedlokalen heeft F.C. Bemelen zich de eerste twee jaar goed kunnen helpen. Maar toen de Rabobank van Sibbe haar noodgebouw in 1971 verkocht was dat voor onze vereniging een mooie gelegenheid om te vernieuwen. Het gebouw werd in de andere hoek geplaatst en is tot augustus 1979 als was- en kleedruimte gebruikt.
In 1979 is er een nieuwe sportaccomodatie in gebruik genomen, sportaccomodatie “De Sleutel”. Het hoofdveld lag in de andere richtingop 100 meter van de Bemelerweg, de huidige situatie. De nieuwe kleedlokalen werden onder eigen beheer gebouwd. De tekeningen en vergunningen werden kosteloos verzorgd door de heer Jan Hungens uit Munstergeleen, hij nam ook de toezicht en de aanwijzingen voor zijn rekening.
In augustus 1979 werd het nieuwe sportcomplex officieel geopend door burgemeester F. van de Loo. F.C. Bemelen kende op dat moment een hoofdveld, een oefenveld, een verhard handbalveld, een parkeerwei en een nieuwe kleedaccomodatie. Het veld werd voor het eerst in gebruik genomen voor een wedstrijd tussen oud-spelers van MVV tegen oud-internationals (scheidsrechter Th. Boosten).

Bemelen begon haar bestaan met twee senioren elftallen, een A-elftal en een D-elftal. In 1970 werd de competitie gestart met Frans Coenjaerts als trainer voor zowel de senioren alsook de junioren. Het eerste team van F.C. Bemelen begon haar eerste competitie in de derde klasse onderafdeling van de KNVB.

Even voor de historici of heemkunde leden onder ons:
De allereerste competitiewedstrijd van F.C. Bemelen werd op 13 september 1970 om 11:00 gevoetbald door ons 2e elftal. Het uitduel tegen Scharn 6 werd met 6-3 verloren! Het allereerste competitiedoelpunt voor F.C. Bemelen werd gescoord door Lucien Lemlijn. De opstelling van het eerste team van F.C. Bemelen 2, nog een ouderwetse 3-3-4 opstelling:

Het eerste team voetbalde haar eerste competitiewedstrijd ook op 13 september 1970, om 14:30 uur. Een thuisduel tegen Mheerder Boys 2 werd met 3-0 gewonnen. Het eerste competitiedoelpunt van het 1e team werd gescoord door Pierre Thomassen. De opstelling van het eerste team van F.C. Bemelen 1, al een modernere 4-2-4 opstelling:

Pierre Thomassen werd ook de eerste clubtopscorer in de geschiedenis van F.C. Bemelen 1, Hub Collard werd topscorer van het tweede elftal.
Na 2 jaar, in 1972, volgde al het eerste kampioenschap van het eerste team van F.C. Bemelen onder het trainerschap van Frans Coenjaerts. Promotie naar de tweede klasse onderafdeling KNVB volgde, na het hele seizoen aan de leiding te hebben gestaan. Vanaf 1972 nam Jo Rouwet de jeugd onder zijn hoede, een jeugd waarvan F.C. Bemelen later nog veel profijt zou hebben.
Twee jaar later was het alweer prijs! Het eerste elftal behaalde in 1974 haar tweede kampioenschap, nu onder leiding van de nieuwe trainer W. Reggers. De promotie naar de eerste klasse onderafdeling KNVB was een feit. In deze periode telde onze vereniging meer dan honderd leden. We telden zelfs even vier seniorenelftallen en twee jeugdelftallen.

Rene Ceulen volgde W. Reggers op als trainer van F.C. Bemelen. Er volgden enkele jaren van wisselend succes, soms werd meegestreden boven in de rangschikking, we werden net geen kampioen. Maar ook degradeerden we tweemaal, zodat we weer in de derde klasse onderafdeling belandden.

In 1980 kende F.C. Bemelen nog steeds 93 leden, Jo Romling volgde Rene Ceulen op en kreeg de F.C. Bemelen als trainer onder zijn hoede. Dit was ook de periode van de beruchte stratentoernooien in Bemelen, bij de opening van het sportseizoen streden de straten uit het dorp op het voetbalveld om de hoogste eer. In 1981 werd op initiatief van de heer Jo Bollen de naam “Sportcomplex De Sleutel” in smeedwerk kosteloos door hem verzorgd.
Op het derde kampioenschap moesten we tien jaren wachten. In 1984 behaalde het eerste team haar derde kampioenschap onder leiding van trainer John Vaessen. Dit gebeurde in een beslissingsduel tegen Gulpen 2 in Margraten. Bemelen won dit duel met 3-1, en we klommen weer naar de tweede klasse onderafdeling KNVB.
Twee jaar later, in 1986, volgde het vierde kampioenschap van het eerste team. Onder leiding van Arthur Schreurs promoveerden we, na een spannend gelijkspel tegen medekoploper RKBFC 2, weer naar de eerste klasse onderafdeling van de KNVB.
Na 1986 speelden we steeds met twee seniorenelftallen in de KNVB competitie. Soms hadden we een periode met jeugdelftallen, soms was het niet haalbaar om jeugdelftallen te formeren. In 1989 behaalden de jeugd nog een kampioenschap in de E-afdeling. Jeugdleiders waren toen Jef Ubaghs en Servé Vroemen. In 1993 kregen we er voor een korte periode weer een derde seniorenteam bij.
Trainer A. Schreurs werd opgevolgd door de trainers J. van Wissen en H. Bulte. Daarna brak de periode aan van, de helaas veel te vroeg overleden, Jef Meertens als trainer. Het werd een stabiele periode voor F.C. Bemelen, met hechte vriendenteams. Jef was echt een bindende factor voor de F.C. De resultaten waren wisselend, in het seizoen 1993 werden we bijvoorbeeld tweede in de eindrangschikking. We telden in die periode nog twee seniorenteams en een jeugdteam. Helaas moesten we noodgedwongen de jeugdafdeling niet veel later weer opheffen. In het seizoen 1994 werden we weer tweede in de eindrangschikking.

Op 3 juni 1995 vierden we op grootse wijze ons 25-jarig jubileum. Een mijlpaal in ons verenigingsbestaan. Er werden maar liefst 8 jubilarissen gehuldigd die al sedert de oprichting in 1970 bij de club betrokken waren. Rond deze periode werd ook het sponsorcollectief opgericht, maar liefst 26 sponsoren namen hieraan deel en zorgden voor een financiële injectie voor sportief Bemelen.

1995 was ook om andere redenen een memorabel jaar. Er werd weer een jeugdafdeling opgericht, een jeugdafdeling waarvan Bemelen nog heel veel plezier zou beleven. Het zou een van de succesvolste periodes worden van jeugdvoetbal in Bemelen. De jeugdleiders Rob Andriën en Leon Urlings waren de initiatiefnemers en kartrekkers in die beginperiode. Op het hoogtepunt van de jeugdafdeling waren er maar liefst 3 jeugdteams! De jeugdleidersgroep werd structureel uitgebreid door Hub Beijers, Bert Biermans en Deun Severeijns. Later waren ook Eric Janssen, Pierino di Ponziano, Raymond Bastin en John Wolfs nog tijdelijk jeugdleider. Er werd met drie teams met succes deelgenomen aan de KNVB competities. Ook waren we met regelmaat met de jeugd te gast bij de thuisduels van het Nederlands elftal.

Met het seniorenvoetbal in Bemelen ging het een periode wat minder, prestatief gezien. De sfeer bleef echter goed! Zowel het eerste als het tweede team probeerden zich van de laatste plaats weg te werken, soms met succes, soms niet.

In 1997 werden de thuiswedstrijden van ons eerste team om 11 uur ’s morgens afgewerkt, even werd zelfs overwogen om ons in te schrijven voor recreatief voetbal. Gelukkig bleef het bij die overweging! We bleven in de prestatieve klasse voetballen.

In het seizoen 1999-2000 krabbelde F.C. Bemelen, onder trainer Bert Biermans, weer langzaam uit het dal. Er werd weer gepresteerd op de Bemelse velden, er werd weer gevoetbald om te winnen, dat leverde meteen een 8e plaats op. Die kentering was ook de jury van de Sportersverkiezing Margraten niet ontgaan. Bemelen grossierde dat seizoen in prijzen. De jeugd kreeg de 1e aanmoedigingsprijs, het 1e elftal kreeg de 3e aanmoedigingsprijs en Pierre Pittie werd uitgeroepen tot superverenigingslid van de gemeente Margraten.
Sportief leek het of de magere jaren voorbij waren. We hebben toen zelfs twee jaar een echt clubblad uitgegeven, helaas was de input vanuit de vereniging echter niet zo groot dat we dit initiatief door hebben gezet. We gingen weer gebruikmaken van berichtgeving via “d’r Tump”.

Ook vierden we in 2000 ons dertigjarig jubileum met een heus beach-volleybaltoernooi. Tonnen zand werden aangevoerd en toverde het verharde handbalveld om in een grote zandbak. De statuten hadden inmiddels hun houdbaarheidsdatum overleefd, we stelden nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement vast.

In die periode werd ook de kantine een grondige renovatiebeurt gegeven in eigen beheer, we realiseerden een keukentje, W.C.’s en verplaatsten het buffet. Het onderhoud van de sportvelden, dat we vanaf 1987 in eigen beheer hadden uitgevoerd, gaven we terug aan de gemeente Margraten. Dit was niet meer in eigen beheer te realiseren, de gemeente kon dit veel grootschaliger en met meer expertise ter hand nemen.

Trainer Bert Biermans promoveerde met zijn 1e team in 2001, na een zeer spannend seizoen en een dito nacompetitie naar de 5e klasse KNVB. Ook dit was de jury van de Sportersverkiezing Margraten niet ontgaan. F.C. Bemelen werd uitgeroepen tot sportploeg van het jaar van de gemeente Margraten 2001. Helaas was het verblijf in de 5e klasse KNVB slechts van korte duur, want een jaar later degradeerden we weer door de versnelde degradatieregeling van de KNVB.
In het jaar 2004 mochten we een oefenduel tegen MVV spelen, natuurlijk een geweldige ervaring voor de spelers en de club. De uitslag 0-15 deed niets af aan het voetbalfeest. Sportief geraakte F.C. Bemelen weer in een kleine dip, en vertoefde weer regelmatig in de onderste regionen. Tot het seizoen 2004-2005 onder trainer John Simonis! Tot drie wedstrijden voor het einde voerde Bemelen de rangschikking aan, maar helaas verloren we vervolgens drie wedstrijden op rij en werden we slechts 4e.

De voetbaljeugd van F.C. Bemelen deed in die periode ook van zich spreken, liefst 4 kampioenschappen en diverse andere ereplaatsen konden worden bijgeschreven. F.C. Bemelen had een goede, sportieve en enthousiaste jeugdafdeling. Dat is natuurlijk de beste garantie voor het voortbestaan van de club. Helaas liep het anders, in 2005 moesten we de jeugd noodgedwongen terugtrekken. Het was niet langer meer mogelijk om de teams te formeren, ook de dispensatieregelingen van de KNVB gaven geen soulaas meer.

Het seizoen 2004-2005 was slechts een kleine opleving voor F.C. Bemelen, want de twee seizoenen daaropvolgend werd F.C. Bemelen 1, onder trainer Noel Olischlagers, 11e en 12e! Het roer moest weer om, er moest weer iets gebeuren bij F.C. Bemelen.
We besloten om succestrainer Bert Biermans weer te benaderen. Daarnaast besloten we definitief te kiezen voor de jeugd. De in 2005 gestopte of naar elders vertrokken jeugd bereikte de leeftijd dat ze bij de senioren konden voetballen. Een voor een kwamen ze weer terug op het oude nest, F.C. Bemelen. Het klikte tussen Bert en zijn jeugdige spelersgroep. In het seizoen 2007-2008 bereikten ze al een knappe 7e plek! Met mooi en attractief voetbal, er zat potentie in deze groep. F.C. Bemelen deed sportief weer van zich spreken.

Voor het seizoen 2008-2009 kwamen nog meer jeugdspelers terug, het team werd nog aangevuld met wat voetbalvrienden uit de nabije omgeving. F.C. Bemelen had het jeugdigste team uit de KNVB competitie. En toen gebeurde het, liefst 10 wedstrijden op rij werden er gewonnen. F.C. Bemelen werd kampioen met een voorsprong van 5 punten op de nummer 2. F.C. Bemelen haalde de meeste punten van de standaardteams van de KNVB in Zuid II, en scoorde daarbij ook nog eens de meeste doelpunten, liefst 82!

Wordt vervolgd!

Kampioenen!

2008-2009, een geweldig succesvol seizoen. Even had het er zelfs schijn van dat F.C. Bemelen een damesafdeling op zou richten. Onder trainersschap van Rob Andrien trainden 14 dames een half seizoen, helaas bleek dit initiatief toch niet levensvatbaar. In dit seizoen lanceerden we ook onze nieuwe eigen clubsite www.fcbemelen.nl, zodat nu niemand van de laatste nieuwtjes rond F.C. Bemelen verstoken hoeft te blijven.

De KNVB maakte het ons niet gemakkelijk rond 2009. Er werd erg veel de nadruk gelegd op de trainerslicenties, voorheen was dat nooit zo’n item, nu kwamen er harde verplichtingen. Dat betekende ook dat we afscheid moesten nemen van Bert Biermans als succestrainer, omdat hij niet over de juiste trainerspapieren beschikte. Ook voldeden we niet meer volledig aan de KNVB reglementen, waar o.a. in staat dat je meer als 2 teams moet hebben om deel te kunnen nemen aan de KNVB competitie, we moesten dispensatie aanvragen om überhaupt aan de competitie deel te kunnen nemen. Daarnaast werden we als club verplicht om een beleidsplan te schrijven voor de komende 5 jaren. Dat vergde, bestuurlijk gezien, natuurlijke grote extra inspanningen.

Het seizoen 2009-2010 ging weer van start in de 5e klasse KNVB onder de nieuwe trainer Konradt Stijns. Het werd een moeizaam voetbaljaar, de 5e klasse KNVB bleek toch nog een zware opgave voor ons jeugdig team. We begonnen nog met een uitermate geslaagd clubuitstapje voor een kroegentocht in de Jordaan in Amsterdam en de Arena voor de strijd om de Johan Cruijff schaal, AZ’67 – Heerenveen. We organiseerden wederom een groot minitoernooi met maar liefst 12 teams. 2010 was sowieso een memorabel jaar, niet alleen vanwege ons 40 jarig jubileum ! De gemeente plaatsten een nieuwe veldverlichting rond ons hoofdveld, er werd een nieuw officieel adres (Bemelerweg 334a) voor onze accommodatie vastgesteld, we pimpten onze accommodatie op in de clubkleuren en we kregen onze drankhorecavergunning. Ook werden er nieuwe tenue’s aangeschaft, met dank aan onze hoofdsponsor Camping Mooi Bemelen. Een jubileumwedstrijd tegen MVV verloren we met 7-0. Prestatief wisten we in het laatste duel tegen RKBFC, door een 11-0 winst, klassebehoud veilig te stellen, we werden 9e in de rangschikking. F.C. Bemelen 2 werd 8e in de competitie.

Op 7 en 8 mei 2010 begonnen we aan ons 5e decennium, met een spetterende en geslaagde jubileumviering: F.C. Bemelen 40 jaar! Maar hier eindigde onze historie nog niet! We gingen vol goede moed ons vijfde decennium in, met Konradt Stijns voor zijn tweede seizoen als trainer. Voor de eerste maal werden we overvallen door grote, extreme droogte, hetgeen een desastreuze invloed had op de velden. Een euvel waar we in latere jaren nog veel meer last van kregen. Rob Andriën nam het voorzittersstokje over van Hub Beijers. Op 26 juli 2010 werd het eerste legale pilsje getapt in onze kantine. Onze nieuwe fan-/seizoenskaarten vonden gretig aftrek in Bemelen. We plaatsten een zeecontainer op het complex als opslagruimte. En op 4 februari 2011 ontstaken we voor het eerst de nieuwe lichtmasten in een competitieduel tegen Keer 1, een duel dat we overigens wonnen. We verwelkomde Frans Kraan als onze nieuwe clubscheidsrechter. Verder wisten we klassebehoud te bewerkstelligen en eindigden op een 10e plaats, ons tweede team deed het ietsjes beter op een 8e plek.

We namen afscheid van Konradt Stijns als trainer en verwelkomden Hadj Sadouni, een heel uitgesproken en enthousiaste trainer, en voor enkele spelers een oude bekende. Hadj zorgde ook voor een kwalitatieve injectie door enkele spelers van Scharn en RKHSV op te nemen in zijn teams. We namen afscheid van het analoge wedstrijdformulier en gingen digitaal met het DWF. In deze periode schaften we ook enkele clubgadgets aan zoals sjaals, petten en vaantjes, die als warme broodjes over de toonbank gingen. Die kwalitatieve injectie in de spelersgroep leverde meteen de titel van “Herbstmeister” op! Voor het eerst werd er dit seizoen een heuse tribune in Bemelen gebouwd, door medewerking van Podiumverhuur Limburg. Dat mocht echter niet baten, we eindigde de competitie op een 2e plaats en door een
rare speling van de “KNVB reglementen” hadden we geen recht tot deelname aan de nacompetitie voor promotie, de periodetitels gingen net aan onze neus voorbij ! Maar in het kielzog wist ook F.C. Bemelen 2 naar een mooie 3e plaats in de rangschikking te sluipen. Kortom een topseizoen!

2012-2013, het tweede seizoen onder Hadj als trainer, was een volgend topseizoen. Wederom wist ons 1e team de officieuze titel Herbstmeister binnen te halen! Daarnaast haalden ze de 2e periode binnen die toegang tot de nacompetitie voor promotie gaf. Maar ook ons 2e team steeg boven zichzelf uit, en zorgde voor een unicum in de Bemelse voetbalhistorie, ze werden kampioen, promotie naar de 5e reserveklasse ! Helaas werd het geen dubbel kampioens-/promotiefeest, want in de nacompetitie eindigde F.C. Bemelen 1 op een 2e plek, dat leverde nog een beslissingswedstrijd op tegen Haanrade 1. Een duel waarin Bemelen duidelijk de bovenliggende partij was, maar uiteindelijk in de laatste 15 minuten moest buigen, diep moest buigen, we verloren geflatteerd met 4-0 in Lemiers.

Hadj gaf aan dat hij aan een nieuwe uitdaging toe was en besloot na 2 succesvolle seizoenen Bemelen te verlaten, dus moesten we op zoek naar een nieuwe trainer. Enrico van Ginniken werd de opvolger van Hadj, maar Enrico werd meteen geconfronteerd met een leegloop aan spelers. De spelers die van Scharn waren gekomen verlieten de F.C. weer. Maar Enrico was er de man niet naar om bij de pakken neer te gaan zitten en pakte de handschoen op. Voor het eerst sinds jaren wist Bemelen weer de 2e ronde van het KNVB bekertoernooi te bereiken, maar de competitie verliep sportief gezien een stuk minder succesvol, zoals vooraf ingecalculeerd. F.C. Bemelen 1 eindigde op een 9e plaats. Ook ons tweede team kende geen succesvol seizoen. Voor het eerst deden ze mee in de KNVB-beker, maar kregen meteen de
sportieve deksel op de neus en werden uitgeschakeld. Ook de competitie bracht niet veel goeds, voor F.C. Bemelen 2, een 11e plaats en daardoor meteen weer een degradatie naar de 6e reserveklasse.

In het seizoen 2014-2015 stond Enrico weer aan het sportieve roer van F.C. Bemelen. Het seizoen begon sportief gezien nog meer dan goed, met drie winstpartijen werd de 2 bekerronde bereikt, die daar vervolgens ook werd beëindigd. Er trad wat meer jeugdig elan toe tot het bestuur en Guido Mertens nam het voorzittersstokje over van Rob. We kregen weer nieuwe tenue’s met dank aan Camping Mooi Bemelen, Pierre Thomassen en Hotel Bergrust. In de competitie liep het echter niet zo succesvol, maar de sfeer was opperbest, en dat is natuurlijk ook een belangrijke waarde bij onze dorpsvereniging. Op 3 januari 2015 organiseerden we onze eerste Bemelse nieuwjaarsduik, alleen als het ijs en ijs koud is! F.C. Bemelen eindigde het seizoen op een laatste plaats, een laatste plaats deze keer echter zonder sportieve gevolgen! De KNVB besloot de 6e klasse op te doeken, waardoor we dus 5e klasser bleven! Ook ons tweede team deed het sportief niet goed en eindigde op een 11e plaats. Kortom een seizoen om sportief maar snel te vergeten, maar voor gezelligheid en betrokkenheid een dikke “10”! In de zomermaanden bemanden we voor de eerste keer het horeca gedeelte van de Sint Laurentiusmarkt, hetgeen voor een financiële injectie voor de vereniging betekende. Ook leverden we vrijwilligers voor de Wandel4daagse in Vilt, dit leverde ons ook weer broodnodige financiële ruimte op! Beide vrijwilligersactiviteiten werden structureel, hetgeen onze financiën een stevige basis gaf voor de komende jaren!

Het seizoen 2015-2016 begon met een spectaculaire Bemels, Beste, Boete, Boere, Broesendegolftoernooi voor iedereen die de F.C. een warm hart toedraagt, een initiatief dat we nog jaren in ere hebben gehouden. Sportief ging het in het derde seizoen onder Enrico ook weer wat beter, de weg omhoog werd weer ingezet. Ons eerste team bleef rond de 5e plaats acteren, en dat werd uiteindelijk ook de eindrangschikking. Ons tweede team deed het een stuk minder en werd 12e en laatste! De gemeente gaf te kennen nog in F.C. Bemelen te geloven en plaatsten een nieuwe publieksomrastering en dug-outs. We besloten het seizoen met een duel tussen F.C. Bemelen 2 en SV KDO uit De Kwakel, gevolgd door een wedstrijd “F.C. Bemelen 1 – oud-MVV”, een duel dat met maar liefst 7-1 gewonnen werd. Tijdens dat laatste duel werden de eerste streakers in de Bemelse voetbalhistorie gesignaleerd, met dank aan onze vrienden uit De Kwakel! Talent ging op zaterdag gebruik maken van ons voetbalveld, waardoor we een stukje maatschappelijke verantwoording vorm konden geven. We hielpen buur Scharn uit de nood bij de organisatie van de Girls-cup. Ons bestuur onderging een verdere verjongingskuur! Daarnaast was er een hoofdrol weggelegd voor onze “voorzitter van de Raad van Commissarissen”, Pierre Pittie in de documentaire/film “De bewakers van Bemelen”! Een film waarin Pierre zijn liefde voor F.C. Bemelen een duidelijke plaats gaf en die nog steeds herhaaldelijk op de televisie wordt uitgezonden. We namen afscheid van onze clubscheidsrechter Frans Kraan, maar ook van onze trainer Enrico, onder wie we 3 mooie verenigingsjaren beleefden.

Daarna kregen we een sportieve tussenperiode, na een zoektocht kwamen we uit bij Reza Philips als nieuwe trainer. Ongetwijfeld een kundige trainer, maar het boterde niet zo tussen trainer en spelersgroep, ze zaten duidelijk op een andere golflengte en dat was ook sportief merkbaar. De sportieve resultaten vielen erg tegen, en dat had ook gevolgen voor de sfeer in de groep. We bleven wat rond de laatste plek in de rangschikking draaien wat uiteindelijk resulteerde in een 14e en laatste plaats in de eindrangschikking. En ook ons 2e team eindigde op een 12e en laatste plaats, met precies 100 tegendoelpunten, een seizoen dus om gauw te vergeten. Maar er waren ook positieve ontwikkelingen! In maart 2017 werden we benaderd door de begeleiders van een G-team van Heer. Ze voelden zich bij Heer niet meer thuis en begrepen, ze wilden graag in Bemelen komen voetballen. Na enkele gesprekken met begeleiders en spelers van het G-team was de kogel snel door de kerk, met hun aanstekelijk enthousiasme waren ze meer dan welkom bij de F.C.! Op die wijze konden we weer een stukje meer invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoording.

FC Bemelen G1G
Het seizoen 2017-2018 ging van start met Ramon Vandermullen als nieuwe trainer. En dus voor het eerst sinds jaren met 3 teams, waardoor de KNVB dispensatie-problematiek weer achter ons lag. Ons nieuwe G-team opende het seizoen in hun prachtige tenue’s, gesponsord door Het Hierder Hepke en Aktie ’68 ! Ook onze seniorenelftallen werden weer in het nieuw gestoken, met dank aan Thomassen Plant Protection, Upstage Podiumverhoor, Hotel Bergrust en Kartoplan. Het G-team begon heel sterk aan hun Bemelse debuutjaar, met enkele mooie overwinningen. Onze seniorenteams begonnen daarentegen heel wisselvallig. De chemie tussen trainer en spelersgroep ontbrak volledig, wat voor Ramon aanleiding was om op te stappen als trainer. Gelukkig toonde onze spelersgroep toen veerkracht en volwassenheid, en nam een periode zelf de trainingen en wedstrijdbegeleiding op zich. Ons G-team zorgde voor een positieve impuls door in hun eerste seizoen bij de F.C. meteen een kampioenschap binnen te halen. Door weers/veldomstandigheden gebeurde dat overigens in een thuisduel in Scharn! door TV opnames van Maas en Mergelland konden we nog lang en vaak nagenieten van dat moment. De app’s Voetbal.nl en KNVB wedstrijdzaken deden hun intrede, waardoor nu ook spelers steeds digitaler betrokken werden. Ook haakte F.C. Bemelen aan bij de organisatiekoepel van Bemelen 1000+ en werd de F.C. Bemelen-site nieuw leven ingeblazen, met dank aan keeper Luc Servais. We kwamen in contact met Umit Akel, voor enkele een oude bekende, die na een korte kennismaking officieel nieuwe trainer werd van F.C. Bemelen. Gelukkig was nu wel sprake van een echte match, een match die meteen zijn weerslag vond in de resultaten. Er werd een mooie serie van 10 overwinningen op rij behaald! Dat resulteerde in de derde periodetitel, die toegang gaf tot de nacompetitie! In die nacompetitie werd over twee duels ongelukkig verloren tegen Daalhof (3-2 en 1-1). Ons tweede team bleef volharden en vasthouden aan die laatste plaats, met wederom precies 100 tegendoelpunten. Op zich natuurlijk al een prestatie! Hans Janssen werd onze nieuwe clubscheidsrechter, streng doch rechtvaardig! 2018 was ook het jaar dat ons G-team een klusteam formeerde om rond het sportcomplex zaken aan te pakken. Tevens werd ons AVG traject opgepakt om per 25 mei 2018 te voldoen aan de AVG wetgeving. In mei 2018 werden we nog opgeschrikt door het overlijden van Frans Coenjaerts, initiatiefnemer, oprichter, trainer van het eerste uur, een man die zowat alle functies voor “zijn” F.C. Bemelen heeft vervuld.

Het seizoen 2018-2019 ging wederom van start met 3 teams en Umit Akel aan het sportieve roer. In het kader van het Bemelen 1000+ jaar werden er enkele extra clubactiviteiten georganiseerd. Onze traditionele “opening sportseizoen” werd nu georganiseerd in de vorm van een oude spellendag voor en door de gehele Bemelse dorpsgemeenschap, een uiterst geslaagd evenement. Tevens organiseerden we een Groot Eijsden-Margraten toernooi voor lagere seniorenelftallen! Ook succesvol, niet alleen sportief, maar ook qua kantineomzet! Daarna begon het echte werk, de KNVB bekercompetitie, Bemelen won alle 3 haar poule wedstrijden en bereikte de 2e ronde, waarin een vrijlot ervoor zorgde dat we weer een unicum beleefden, voor het eerst werd de 3e ronde bereikt ! Die wedstrijd tegen SVH’39 werd echter na penalty’s verloren, exit Bekertoernooi! In de competitie begonnen we nog wat wisselvallig, maar op 2 december 2018 verloren we ons laatste competitieduel! De opmars werd ingezet, Bemelen bleef stijgen op de ranglijst, we haalde de 2e periodetitel binnen en werden 3e in de eindrangschikking. In de nacompetitie speelden we een spectaculaire en ware thriller tegen NEC’92, reguliere speeltijd 3-3, verlenging 4-4, na de penalty’s stonden we echter weer met lege handen, weer net niet! Een klein penalty-syndroom was geboren? Ons 2e elftal toonde een revival, ze wonnen vaker, kregen minder doelpunten tegen en scoorden
vaker, waardoor ze 2 teams onder zich wisten te houden. Al met al een positief, ook sportief gezien, seizoen met ongekende hoge Bemelse getinte teams! Het G-team speelde wisselvallig maar wel met onverminderd veel voetbalenthousiasme, een plezier voor spelers, maar zeker ook voor supporters, een aanradertje op de zaterdag! Hoogtepunt voor ons G-team was de, door tussenkomst van de gemeente Eijsden-Margraten, georganiseerde wedstrijd tegen RODA JC G1 in het Limburg Parkstadion in Kerkrade. Het stadion waar alle groten van het Nederlands voetbal en zelfs internationale cracks hebben gevoetbald! Ons G-team trok zich niets aan van reputatie of entourage, maar ging vol voor de winst! Het duel liep gelijk op tot 4-4, RODA scoorde vervolgens de 5-4! Ondanks een ware bestorming van het RODA doel, Bemelen teisterde zelfs nog de paal en lat, wist Bemelen echter niet meer te scoren! Wat overbleef was het applaus vanaf de tribunes en de waarderende woorden van RODA JC, wethouder, supporters en begeleiders, om nooit te vergeten! Omdat Bert en Paula aangaven te stoppen met het kantinebeheer, moesten we op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het kantinebeheer, die vervanging werd gevonden in Nathalie en Agnes, de dochter en moeder van onze ex-trainer Enrico! Bert en Paula hebben die functie jaren op zeer positieve wijze ingevuld!

Tenslotte begonnen we aan ons jubileum seizoen, 50 jaar F.C. Bemelen! F.C. Bemelen werd immers opgericht op 4 juni 1970! In het weekend van 8, 9 en 10 mei 2020 willen we ons 50-jarig jubileum op grootse wijze vieren! Een organisatiecomité geformeerd uit de leden is enthousiast van start gegaan om de jubileumviering op creatieve wijze in goede banen te geleiden.

Umit Akel is ook in ons jubileumjaar weer onze trainer ! Als eerste activiteit werd een trainingskamp belegd in Mallorca (F.C. Bemelen goes Mallorca), een activiteit waarover nog lang werd nagesproken! En dit natuurlijk niet allen in de zin van sportieve of fysieke prestaties, maar wel op gebied van teambuilding!

De weersomstandigheden in de zomer 2019 werkte door grote droogte wederom niet mee om een perfecte speelmat te krijgen. De gemeente probeerde nog wel te beregenen, maar dat was niet meer als een druppel op een gloeiende plaat! Helaas is er in ons jubileumjaar dus geen sprake van een speelmat als een biljartlaken, verre van! De positieve serie van geen competitieverlies vanaf 2-12-2018 werd, ondanks de veldomstandigheden, ook in het seizoen 2019-2020 voortgezet! F.C. Bemelen 1 haalde meteen de eerste periodetitel binnen, dus we zijn al verzekerd van de nacompetitie in ons jubileumjaar! Eerst op 1 december 2019 leden we onze eerste competitienederlaag! Dus 364 dagen ongeslagen in de competitie! Een ongekende serie! Ook F.C. Bemelen 2 sprokkelde weer wat puntjes bij elkaar deze competitie. Ons G-team kende helaas enkele spelers- en begeleiders wisselingen waardoor de sportieve prestaties wellicht een beetje tegenvielen. Maar de spelvreugde alsmede de derde helften bleven van een ongekend hoog niveau! Dat sportieve en gezellige niveau werd ook door de buitenwacht gezien! Niet alleen bij tegenstanders waar we graag geziene gasten waren en die graag bij ons op bezoek komen om na de wedstrijd samen de derde helft in onze hoeskamer te spelen! Ook de jury (Huis van de Sport) van het “RABO Eijsden-Margraten Sportgala” is dit niet ontgaan! Op 9 december 2019 ontvingen wij in het bomvolle cultureel centrum in Eijsden de waarderingsprijs 2019! De jury omschreef het als volgt, een waarderingsprijs voor de wijze waarop wij als vereniging bezig zijn, voor de waarde in onze dorpsgemeenschap Bemelen, voor de leefbaarheid in onze kleine dorpskern, een voorbeeld voor anderen! Dit werd ook gezien en gewaardeerd door de bordensponsors (de reclameborden blijven in aantal langzaam maar gestaag groeien), de ballensponsors, de vrun van F.C. Bemelen en de donateurs.

Op 4 juni 2020 bestond F.C. Bemelen een halve eeuw! Op sportief gebied waren we ons jubileumjaar meer dan goed begonnen! Ons eerste team wist meteen beslag te leggen op de eerste periodetitel, waardoor deelname aan de nacompetitie voor promotie naar de 4e klasse KNVB al was gewaarborgd! Daarnaast stonden ze begin maart nog altijd op een gedeelde eerste plaats qua verliespunten. Ons tweede team wist door enkele mooie resultaten de weg naar boven te vinden en enkele tegenstanders te passeren op de ranglijst. Ons G-team begon haar 2e competitiehelft met twee mooie overwinningen en nestelde zich daardoor aan de top van de rangschikking.

Ons jubileum-organisatiecomité had ons jubileumfeest al goed in de steigers gezet, artiesten, tent, etc. alles was al geregeld, de uitnodigingen waren zelfs al verstuurd.

En toen overviel het coronavirus ons! Met meer dan begrijpelijke overheidsmaatregelen om de gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken! Bij de persconferentie van 16 maart jl. werd besloten dat de amateur-voetbalcompetities werden stopgezet tot nader order, en de sportcomplexen gesloten moesten worden. Er werd terecht voorrang gegeven aan de gezondheid! De gezondheidssituatie verergerde echter met de dag. Dit was voor ons aanleiding om onze jubileumviering uit te stellen tot een nader te bepalen tijdstip. Op 23 maart jl. werden de overheidsmaatregelen verruimd tot 28 april, en voor bijeenkomsten zelfs tot 1 juni a.s. Dit was voor de KNVB aanleiding om de amateurcompetities 2019-2020 definitief te beëindigen! Bij de persconferentie van 21 april jl. werden de maatregelen, ook voor tot sportverenigingen nog eens verlengd tot 20 mei a.s., en voor bijeenkomsten en evenementen zelfs tot 1 september a.s. Vervelend, maar begrijpelijk, want de gezondheid moet nu prevaleren! Dus alle begrip voor de maatregelen van de overheid. Volgend seizoen gaan we weer voetballen als dat op dat moment verantwoord is! En dat jubileumfeest dat schuiven we gewoon een jaar op! Het weekend van 1 en 2 mei 2021 zullen we nu ons jubileumfeest vieren! Maar hier horen jullie later natuurlijk nog meer over!

Maar er gebeurde nog meer in ons jubileumjaar! Op 1 april jl. kregen we het schokkende bericht dat Pierre Pittie was overleden! Als een donderslag bij heldere hemel werden we overvallen door dit bericht. Pierre Pittie, een van de oprichters van F.C. Bemelen, het gezicht van F.C. Bemelen! Niet te bevatten! Dagelijks maakte Pierre zijn rondje over ons sportcomplex, 50 jaar lang verrichte Pierre vrijwilligerswerk voor F.C. Bemelen. Pierre was F.C. Bemelen, F.C. Bemelen was Pierre, dat leverde Pierre de terechte eretitel “Mister F.C. Bemelen” op! Ook voor andere verenigingen en dorpsgenoten stond Pierre altijd klaar. Helaas moest de begrafenis van Pierre vanwege het coronavirus in besloten kring plaats vinden. Maar de erehaag die heel Bemelen voor Pierre vormde was indrukwekkend! Dat heeft Pierre ook zeker verdiend! Wat zullen we Pierre gaan missen, wat zal heel Bemelen Pierre gaan missen.

Al met al kunnen we zeggen dat we een bewogen en hevig jubileumjaar achter de rug hebben. Maar tenslotte hadden we ook nog een positief bericht! Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd Pierre Pirnay, leider van ons 1e elftal, een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen vanwege zijn buitengewone verdiensten voor het Bemelse verenigingsleven. Op 24 april jl. heeft Pierre zijn meer dan verdiende onderscheiding, helaas vanwege het coronavirus, op een bijzondere manier ontvangen. Wij weten maar al te goed wat Pierre in het verleden, en nu nog steeds, voor F.C. Bemelen betekent! Pierre, nogmaals van harte gefeliciteerd met je Koninklijke Onderscheiding voor alles wat je voor F.C. Bemelen en andere verenigingen in onze dorpsgemeenschap hebt gedaan en nog steeds doet!

Maar hoe anders zou het lopen! Iedere keer dat we dachten het coronavirus onder controle te krijgen dan sloeg het virus keihard terug, eerst in de vorm van een Delta-variant en vervolgens nog eens in de vorm van een Omikron-variant. Ook het seizoen 2020-2021 werd weer vroegtijdig beëindigd vanwege de gezondheidsrisico’s. Ook ons 50+1 jarig jubileum moest dus weer gecanceld worden, noodgedwongen moesten we weer een jaar uitwijken. Onder voorbehoud hebben we nu het weekend van 6, 7 en 8 mei 2022 vastgelegd als nieuwe jubileumdatum. We hopen dat het corona-virus wordt bedwongen en ons gunstig gezind zal blijken te zijn om een hernieuwde poging te doen om ons inmiddels 50+2 jarig jubileum te vieren. Alleen een jubileumviering zonder beperkingen is een jubileumviering voor F.C. Bemelen!

F.C. Bemelen begon overtuigend aan de competitie 2021-2022. Tot 7 november 2021 bleven we ongeslagen en meedraaien aan de top van de rangschikking, daarna gooide corona weer roet in het eten. Het zou toch niet zo gaan als de twee voorgaande seizoenen? Gelukkig konden we 10 februari weer de competitie hervatten. Bemelen bleef meedoen, maar het was druk en spannend aan de top van de rangschikking, liefst 7 teams deden nog mee om de prijzen. Op 13 maart 2022 moesten we onze eerste en laatste nederlaag van het seizoen incasseren, maar Bemelen toonde veerkracht, en hoe! Tot ons jubileumfeest bleven we meedraaien in de top van de rangschikking.

FC Bemelen 50 jaarVervolgens konden we na twee mislukte pogingen ons nu toch eindelijk op gaan maken voor onze jubileumviering: 50 jaar F.C. Bemelen. Driemaal is scheepsrecht zullen we maar zeggen! Op 6, 7 en 8 mei 2022 vierden we ons jubileum 50(+2) jaar F.C. Bemelen! Zo lang naar uitgekeken! 2 jaar later als gepland, maar daarom werd er zeker niet minder gevierd! Het was een prachtig feest, zelfs het weer werkte volledig mee, drie dagen onder een stralend zonnetje. Het begon op vrijdag 6 mei, twee korte wedstrijden tegen onze buren van Keer, zoals goede gastheren betaamd gunden wij de teams van Keer een minimale winst, zodat wij de derde helft naar ons toe konden trekken. Samen met onze vrienden uit Keer, supporters en dorpsgenoten volgde een geweldig feest dat muzikaal werd omlijst door de volkszangers Diego Holzken en Sjoerd Mertens en DJ Nando. Zaterdag 7 mei volgde de kindermiddag en de reünie! De kinderen amuseerden zich met de vele spellen en speeltoestellen. En als de kinderen zich amuseren dan doen de ouders dat ook, twee vliegen in een klap! Bij de reünie werden onze oud-leden opgewacht bij de Memory Lane, bij de foto’s en krantenartikelen kwamen al snel de eerste herinneringen boven. In de kantine was een museum ingericht met foto’s artikelen en bewegende beelden, steeds meer enthousiaste verhalen kwamen vanzelf los, het werd een memorabele tijdreis in het verleden. De oud-leden genoten met volle teugen, en wij dus ook! Na de reünie volgde de interne huldiging van onze jubilarissen die door voorzitter Guido Mertens van een persoonlijk tintje werd voorzien. Hierna volgde de receptie, iedereen was present, familie, vrienden, kennissen, supporters, sponsors, verenigingen uit Bemelen, voetbalverenigingen uit de regio, KNVB, gemeente Eijsden-Margraten, NKS, enz. Wij danken iedereen voor hun aanwezigheid. Speciaal woord van dank nog aan de harmonie voor hun serenade! Na de receptie zorgde de succesformatie Anderkovver en DJ Nando en natuurlijk Brand Bier dat de sfeer steeds beter werd, geweldig! Om nog lang op terug te kijken. Zondag begonnen we voorzichtig rond 12.00 uur met de dorpsbrunch in een goed gevulde tent. Gezellig werd er samen terug gekeken op de eerste twee dagen van het weekend. De dis was goed gevuld met voor ieder wat wils! Daarna volgde het Kooi-sjiete, met dank aan de koeien van Bart! Na een aarzelend begin (door het day-after gevoel) werd het steeds gezelliger, na iedere kooieflat steeg de stemming, en dat alles nog steeds onder een stralend zonnetje. Het feest kreeg geen tijd om weg te zakken, zeker toen iemand op het lumineuze idee kwam om good old Frans Theunisz te bellen of hij misschien nog ff tijd en zin had. En of Frans zin had! Frans kwam ons feestweekend op onnavolgbare wijze afsluiten, toegift op toegift! Terloops veilde hij nog een paar jubileumshirts. Niemand had dat beter kunnen doen! Zeker toen Frans zijn laatste nummer inzette, Sjeng aon de geng! Over “De Sleutel” klonk toen: ’t is weer sjoen gewees, ’t waor un prachtig fees! En dat was het! Een prachtig feest zonder wanklank! Een laatste woord van dank aan het organisatiecomité is dan ook meer als op zijn plaats! Kevin, Rim, Roy, Ivan, Tom en Rick bedankt! Bedankt voor jullie inzet en organisatie! Alles was tot in de puntjes geregeld!

Na ons feest werd er sportief nog een schepje bovenop gedaan, en door een winst bij onze grootste belager Vijlen wist F.C. Bemelen zich alleen aan de kop van de competitie te nestelen. Een positie die we niet meer uit handen gaven. Op 29 mei werden we officieus kampioen in ons thuisduel tegen Amstenrade, dat werd natuurlijk gevolgd door een klein maar hevig feestje. Het kon alleen nog misgaan door een verliespartij in de laatste competitiewedstrijd tegen Partij, maar dan moest onze naaste belager Vijlen met maar liefst 20-0 winnen. Dat gebeurde niet meer, F.C. Bemelen gaf het niet meer uit handen. Op pinkstermaandag werden we in Partij officieel kampioen, en het was nog lang onrustig in Partij en Bemelen. Eindelijk na 13 jaren weer een prijs en een heel bijzondere prijs, kampioen en promotie naar de 4e klasse KNVB! Eindelijk kon de platte kar weer van schuur worden gehaald! Voor F.C. Bemelen was het het 6e kampioenschap (1972, 1974, 1984, 1986, 2009 en 2022), maar nog nooit hebben we in de 4e klasse KNVB gespeeld. Vaak hebben we op het randje gestaan in de achterliggende 10 jaar, er werden diverse nacompetities en beslissingswedstrijden gespeeld, maar altijd net niet! Het moest er weer eens van komen en in ons jubileumjaar is het dan toch eindelijk gelukt! Het vriendenteam van F.C. Bemelen, met veel Bemelse roots aangevuld met wat gelijkgestemde vrienden uit de omgeving, is onder trainer Mike Dreezens geslaagd in haar missie! Kampioen 5e klasse A! De kers op de taart! Wij zijn bijzonder trots op ons team en wilden dit natuurlijk niet zonder meer voorbij laten gaan. Daarom organiseerde wij op vrijdag 24 juni 2022 een receptie om F.C. Bemelen 1 te huldigen. Het hoeft natuurlijk geen betoog dat iedereen die F.C. Bemelen een warm hart toedraagt meer dan welkom was, we hebben samen weer een mooi feestje gebouwd. Na de drukbezochte receptie van 19.00 uur tot 21.00 uur hebben we nog even doorgefeest tot in de kleine uurtjes. Een geweldige afsluiting van een geweldig seizoen!2021-2022 is een heel memorabel seizoen voor F.C. Bemelen geworden. Eerst een geweldige gouden jubileumviering op 6, 7 en 8 mei 2022. Een feest om nog lang op terug te kijken. Daarna het kampioensschap en nu op naar de 4e klasse KNVB!

Contact

043 407 3016

Sportpark de Sleutel
Bemelerweg 334a
6268 NT, Bemelen

FC Bemelen

Sportpark de Sleutel
Bemelerweg 334a
6268 NT, Bemelen
Routebeschrijving